Romans Twelve Recap: belijdenisdienst

Als Romans Twelve mogen wij regelmatig optreden. Dat vinden we ongelofelijk gaaf om te doen! Maar hoe gaat zo’n optreden eigenlijk in z’n werk? Iedere keer deelt iemand zijn of haar persoonlijke ervaringen. Deze keer neemt Willemiek jullie mee naar de dienst waarin ze belijdenis deed in de Pniëlkerk op zondag 4 maart 2018. 

Afgelopen zondag heeft Romans Twelve de dienst in de Pniëlkerk begeleid waarin ik belijdenis van het geloof heb mogen afleggen. Zondag was de dag dat ik ‘ja’ heb gezegd tegen God en tegen het verbond dat Hij met mij aan wilde gaan al sinds ik gedoopt ben. Hij zei tijdens mijn doop ‘ja’ tegen mij, nu heb ik ‘ja’ tegen Hem mogen zeggen. Hoe speciaal is het dat op deze dag Romans Twelve meerdere liederen heeft mogen begeleiden.

In september besloot ik de stap te maken om belijdeniscatechisatie te volgen. De jaren ervoor heb ik er nooit aan gedacht om het te doen. Ik had altijd het gevoel alsof mijn geloof niet voldoende was en dat ik te weinig Bijbelkennis had. Na twee jaar lid te zijn bij Romans Twelve dacht ik daar anders over. Romans Twelve heeft bijgedragen aan deze keuze, door de gesprekken met de anderen, het nadenken over de betekenis van liederen en begeleiden van diensten in verschillende gemeentes. Over God praten heeft bij mij mijn ogen geopend. Ik leerde zelf nadenken over wat ik belangrijk vind, over wat ik wilde vinden bij God en ik ben daar naar op zoek gegaan. Ik heb het gevonden en dacht: ja, ik wil voor altijd bij Hem horen. Hij kent mij en ik wil Hem elke dag beter leren kennen.

Tijdens de catechisatieavonden werd duidelijk dat ik mijn keuze wilde bevestigen. Om belijdenis te doen, heb je geen 10 voor je geloofsleven nodig. Het geloofsleven begint pas en ik geloof dat Hij mij zal helpen op mijn weg. Daar ging de preek dan ook over: op weg met God. ‘Wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer’ Psalm 25: 5.

Extra bijzonder was het, dat Romans Twelve ook liederen mocht begeleiden tijdens mijn belijdenisdienst. Het is de eerste keer dat ik tijdens kerkdienst naar het koor heb mogen luisteren en meezingen vanaf de kant van de gemeente. Het was heel speciaal om hen op deze manier in de dienst te hebben.

Als ik terug kijk naar de dienst, kan ik niet anders dan zeggen hoe prachtig het was. De liederen sloten perfect aan op de preek, op de liederen die werden begeleid door het orgel, op de getuigenis die werd uitgesproken, maar ook op de getuigenissen die wij met ons mee dragen. Voordat ik hardop ‘ja’ zei in de kerk, heb ik nog een lied met het koor mogen zingen: Ik zal er zijn. Dit lied vertelt meer dan dat ik zou kunnen vertellen: “Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’”. Hij is bij mij in mijn leven, heeft mijn zonden voorgoed weggenomen en Hij helpt mij de rechte weg te kiezen.

Als laatste wil ik jullie het volgende meegeven: God is ook bij jou, wil ook met jou het verbond aan te gaan. Ik hoop en bid dat jullie hetzelfde mogen voelen als ik.

Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen: het recht zal voor je dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid voor je stralen als de middagzon. Psalm 37: 5-6