Romans Twelve Recap: Vredeskerk

Als Romans Twelve mogen wij regelmatig diensten muzikaal begeleiden. Dat vinden we natuurlijk ongelofelijk gaaf om te doen! Maar hoe gaat zo’n dienst eigenlijk in z’n werk? En wat maakt een dienst bijzonder? Door middel van verhalen van verschillende personen willen wij onze persoonlijke ervaringen met jullie delen. Deze keer neemt Areen (alt) jullie mee in haar beleving naar aanleiding van de dienst van zondag 7 mei 2017 in de Vredeskerk in Katwijk. Veel leesplezier!  

Vrijheid

Vrijdag 5 mei vierde heel het land de vrijheid. We mochten er allemaal bij stilstaan dat we ruim zeventig jaar na de bevrijding van de Duitsers nog steeds in vrijheid mogen leven, nog steeds zelf kunnen bepalen wat en hoe we alles doen, nog steeds zelf mogen kiezen wie ons land bestuurt.

Vanochtend vierden we in de Vredeskerk ook de vrijheid. We stonden dit keer niet stil bij de Tweede Wereldoorlog, en we herdachten de bezetting van onze buurlanders niet, maar we vierden juist dat wij vrij zijn in God! Dat we, als we met God leven, niet meer vast zitten aan allerlei angsten of verslavingen.

Regels en wetten

Het thema van de dienst was “No Longer Slaves”, en het ging er kort samengevat over dat God ons leefregels gegeven heeft om ons te beschermen, om ons te laten leven zoals Hij dat in het begin bedoeld heeft. Als we die regels dan uit liefde en ter ere van God volgen, zullen we pas écht vrij zijn. Omdat we dan niet vastzitten aan wetten omdat “het moet”, omdat we nou eenmaal geen keus hebben.

En omdat we dan ook niet vastzitten aan de wereld, aan wat “men” van ons verwacht of wat we zelf nou eenmaal (denken) te willen. Dan volgen we God met heel ons hart, en zal Hij ons kinderen van Hem maken.

Ik wil deze dienst graag met jullie delen door middel van twee nummers die wij mochten begeleiden.

Mighty to Save

Het tweede couplet van het vrij bekende nummer Mighty to Save is een gezongen gebed naar God.

So take me as you find me
All my fears and failures

Fill my life again
I give my life to follow
Everything I believe in
Now I surrender

Als we dit zingen, vragen we of Hij ons wil nemen zoals we zijn, met al onze fouten en al onze problemen, en of Hij ons leven wil vullen met Zijn liefde en kracht. Door het nummer te zingen beloof je God jouw leven te geven met alles wat je hebt en gelooft, om je dus compleet over te geven.

En dan is God de Redder, de Heere die bergen verzetten kan, die sterft en vervolgens kan opstaan en die dus ook ons leven kan verlossen en redden.

No Longer Slaves

De titel van het tweede nummer, No Longer Slaves, bevat het thema van de dienst. (Onderaan dit bericht staat trouwens onze uitvoering van dit nummer op het Jubileümconcert.)

Voor mij persoonlijk is dit nummer een belijdenis van mijn geloof, omdat ik (en het hele koor met mij) mag belijden dat ik dankzij God geen slaaf van angsten en zorgen meer ben, maar me een kind van Hem mag weten.

God splitste de zee, zodat ik er recht doorheen kon lopen.
Mijn angsten zijn verdronken in Zijn perfecte liefde.
Hij redde mij/ons, en daarom mochten wij vanochtend in de Vredeskerk staan en zingen:
“Ik ben een kind van God”.

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen – Galaten 5:1.